Dezinsekcija

Person in white chemical protection suit doing disinfection of public areas to stop spreading highly contagious corona virus.

Dezinsekcija je skup mera i postupaka za suzbijanje insekata vektora transmisivnih bolesti, kao i drugih štetnih insekata od medicinskog i higijenskog značaja.Najčešći i najefikasniji metod suzbijanja vektora, molestanata i skladišnih štetočina je hemijski metod, tj.upotrebom insekticida.


Na osnovu delovanja sve insekticide delimo na: digestivne, kontaktne i respiratorne.


Insekticidni preparati se mogu naći u više formulacija: prašak, granule, rastvor, emulizije, suspenzije, tablete, paste, dimne sveće.


Za uspešno suzbijanje štetnih insekata neophodno je poznavati njihovu biologiju, upoznati objekat u kome su otkrivene kao i higijensko-sanitarne uslove u objektu. Sagledavanje svih tih karakteristika obavlja edukovano stručno lice i na osnovu podataka daje ključne instrukcije za izvođenje tretmana.