O nama

O nama

Zaštitite se zauvek od
štetočina, glodara, gmižućih i
letećih insekata.

Firma Aneko je specijalizovana u oblasti preventivne sanitarno-ekološke zaštite, za pružanje usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije. Klijentima pružamo profesionalnu i kvalitetnu uslugu uz konstantno usavršavanje.

Naši ciljevi su visoki i težimo ka njihovom ostvarivanju. Glavni cilj preduzeća je zaštita životne sredine, odnosno ekološka briga o okruženju!

Tehničkom opremljenošću možemo da odgovorimo na svaki Vaš zahtev. Ulaganje u opremu i edukacija kadra je prioritet ove firme. Za pružanje usluga racionalno koristimo najefikasnije biocidne proizvode koji poseduju rešenje i bezbednosni list.

Stručan Aneko tim čine:
●Doktor specijalista epidemiologije
●Diplomirani biolog
●Sanitarno ekološki inženjer
●Sanitarno ekološki tehničar
●DDD operativci