Suzbijanje korova

Korove definišemo kao nepoželjne i nekorisne biljke. Neke od njih su i alergijske vrste, pa utiču i na zdravlje ljudi. Zato je važno poznavati ih, poznavati njihovu biologiju i najefikasniji način njihovog suzbijanja.

Dva načina suzbijanja korova:

  1. Mehaničke mere – vađenje, košenje, preoravanje
  2. Hemijske mere – herbicidima