Suzbijanje krpelja​

Organizacija i dinamika suzbijanja krpelja vrši se u skladu sa prethodno obavljenim monitoringom krpelja. Tretiranje krpelja se vrši u periodu njihove najveće aktivnosti (prvi tretman tokom aprila i maja, i drugi tretman tokom septembra i oktobra).

Tokom izvođenja suzbijanja krpelja se vodi računa o površinama na kojima se vrši suzbijanje ovih paukolikih zglavkara. Tretiraju se parkovi, izletišta, šetališta, šume, park šume, dečija igrališta, sportski centri i druge zelene površine na kojima borave građani.